Of de keizer, of niemand
PROFIEL:

Keizer Advocaten is gevestigd in het centrum van Amsterdam.

De maten en medewerkers van het kantoor houden zich uitsluitend bezig met de verdediging in nationale en internationale strafzaken bij alle rechterlijke instanties.

Het kantoor is in 2000 opgericht door advocaten met ruime ervaring op het gebied van strafrecht, met het doel dit rechtsgebied op een gespecialiseerd niveau uit te oefenen.

Ieder van de bij Keizer Advocaten werkzame advocaten heeft in de loop der jaren zijn/haar eigen specialiteit binnen het strafrecht ontwikkeld. Op deze manier zijn de cliënten ervan verzekerd dat hun strafrechtelijke probleem met grote kennis van zaken behandeld wordt. Door frequent overleg binnen het kantoor, waarbij alle advocaten betrokken zijn, wordt door collegiale toetsing een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de cliënten bewerkstelligd.

Keizer advocaten behandelt zaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven binnen Nederland. Ook voor zaken die voorgelegd moeten worden aan de Hoge Raad der Nederlanden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg kunt u bij het kantoor terecht.

Mr. J. Rammelt houdt tevens kantoor in België, waar hij is ingeschreven bij de balie van Brussel. Hij behandelt strafzaken in geheel Europa en ook daarbuiten.